វីដេអូ

គ.ជ.ប ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនមន្ត្រីអំពីគោលការណ៍ច្បាប់បោះឆ្នោត

2017-04-20

គ.ជ.ប ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនមន្ត្រីអំពីគោលការណ៍ច្បាប់បោះឆ្នោត

ពាក្យ​គន្លឹះ
គ.ជ.ប ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនមន្ត្រីអំពីគោល

ព័ត៌មាន (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល