វីដេអូ

ស្តី្រមិន​ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណមួយ​ក្រុម​ចេញ​មុខរារាំង​គ្រួសារលោក រ៉ាត់ រត្នមុនី

2019-04-03

ស្តី្រមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុម ចេញមុខរារាំងគ្រួសារលោក រ៉ាត់ រត្នមុនី មិនឱ្យតវ៉ាជាលើកទី ១២ ដើម្បីសុំឱ្យរុស្ស៊ីជួយអន្តរាគមន៍ ដោះលែងលោកមក រ៉ាត់ រត្នមុនី វិញ។ ពួកគេបានស្រែកប្រាប់ឱ្យក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញ ដកយក បដារបស់អ្នកស្រី និងបានរុញច្រានអ្នកស្រី មិនឱ្យនៅតវ៉ា មុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីឡើយ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
labor activist rath rathmony protest russian embassy phnom penh cambodia

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល