វីដេអូ

អ្នកបឹងកក់មួយគ្រួសាររស់នៅកណ្ដាលវាលខ្សាច់ជាង១០ឆ្នាំ មិនទាន់ទទួលបានដោះស្រាយ

2018-10-29

ជាង​១០​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​នេះ តំបន់​បឹង​កក់ ភាគ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា​កន្លែង​ដ៏​ចម្រូងចម្រាស​មួយ​ ឈាន​ដល់​ការ​ប្រើ​អំពើ​ហិង្សា​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ​ក្រុង​ភ្នំពេញ រួម​មាន​ការ​វាយ​ដំ​ និង​ការ​ដាក់​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ជាដើម។ មក​ដល់​ពេល​នេះ នៅ​សល់​អ្នក​បឹង​កក់​មួយ​គ្រួសារ​ដែល​កំពុង​រស់​នៅ​ក្នុង​ស្ថានភាព​លំបាក​ កណ្ដាល​វាល​ខ្សាច់ នៅ​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​ដោះស្រាយ​សមរម្យ ពី​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល