វីដេអូ

សង្គមស៊ីវិលប្រាប់ប្រតិភូរបស់សហភាព​អឺរ៉ុប​ថា​រដ្ឋាភិបាល​បន្តរឹតត្បិត​សេរីភាពរបស់ពួកគេ

2019-06-05

មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​បាន​ប្រាប់​មន្ត្រី​ប្រតិភូ​បេសកកម្ម​ស្វែងរក​ការពិត​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ពី​ស្ថានភាព​ជាក់​ស្ដែង​នៅ​កម្ពុជា​ថា​រដ្ឋាភិបាល គ្មាន​ភាព​ស្មោះត្រង់​ក្នុង​ ការ​បើក​លំហ​សេរីភាព​របស់​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នោះ​ទេ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
human rights

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល