វីដេអូ

​JICA ​ថា​នឹង​រៀប​ចំប្រព័ន្ធ​បោះឆ្នោត​ឱ្យ​មាន​ស្តង់​ដា​

2017-05-18

​JICA ​ថា​នឹង​រៀប​ចំប្រព័ន្ធ​បោះឆ្នោត​ឱ្យ​មាន​ស្តង់​ដា​

ពាក្យ​គន្លឹះ
​jica ​ថា​នឹង​រៀប​ចំប្រព័ន្ធ​បោះឆ្នោ

ព័ត៌មាន (0)
  • បោះពុម្ព
  • ចែករំលែក
  • អ៊ីម៉ែល

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល