វីដេអូ

សង្គម​ស៊ីវិល​ដាក់​លិខិត​ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្ស​ត្របង្ហាញ​ពី​កង្វល់​ជុំវិញ​វិបត្តិ​នយោបាយ

2019-09-05

សង្គមស៊ីវិលចំនួន៤ស្ថាប័នផ្សេងគ្នា បានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី០៥ កញ្ញា នេះ ដើម្បីបង្ហាញពី កង្វល់ជុំវិញ ​វិបត្តិនយោបាយ ដែលជំរុញកម្ពុជាឱ្យប្រឈមមុខ នឹង ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
letter civil society king concern political crisis

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល