វីដេអូ

ជម្លោះ​ដីធ្លី​របស់​អ្នក​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​គ្មាន​ដំណោះ​ស្រាយ

2016-03-02

ជម្លោះ​ដីធ្លី​របស់​អ្នក​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ​គ្មាន​ដំណោះ​ស្រាយ

ពាក្យ​គន្លឹះ
phnom penh sugar ly yong phat kampong speu people face with land conflict.

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល