សង្ខេប​ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ​៣០ មេសា-៦ ឧសភា ២០១២

សម្រង់​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​សប្ដាហ៍​នេះ​រួម​មាន លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ប្រតិកម្ម​ទៅ​នឹង​មេដឹកនាំ​គណបក្ស សម រង្ស៊ី ពលរដ្ឋ​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លងកាត់​កំពង់ចម្លង​អ្នកលឿង អះអាង​ថា មាន​អំពើ​ពុករលួយ​នៅ​ទី​នោះ រួម​នឹង​ព័ត៌មាន​មួយ​ចំនួន​ទៀត។

គេហទំព័រ​ទាំងមូល