ປະຈຳວັນ

ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຊາວ ເມືອງຈຳປາສັກ

ຄົນງານຕ່າງດ້າວ ເມີນ​ເສີຽ ຈົດ​ທະ​ບຽນ: ຈຳ​ປາ​ສັກ

ຄົນຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ຍັງບໍ່ຂື້ນທະບຽນ ຢ່າງຖືກຕອ້ງ.

ກຸ່ມຄ້າຢາຖືກຈັບ ແຕ່ຍັງມີ ຜູ້ຫຼົບໜີ

MRC ປະຊຸມຫາລືໂຄງການ ເຂື່ອນ

ເຕັມຫນ້າ