ການບໍຣິຫານຣົດໄຟ ມີບັນຫາ ທ້າທາຍ

ການບໍຣິຫານ ຈັດການທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີບັນຫາ ທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ຍ້ອນ ປະຊາຊົນທ້ອງຖີ່ນ ຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດພັຍ ຕາມແຣວ ເສັ້ນທາງຣົດໄຟ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍບໍ່ມີການແນະນຳ ໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ.