ປະຈຳວັນ

ການກໍ່ສ້າງ ສນາມບິນໜອງຄ້າງ ແຂວງຫົວພັນ

ສນາມບິນໜອງຄ້າງ ຄືບໜ້າ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສນາມບິນ ໜອງຄ້າງ ແຂວງຫົວພັນ ຄືບໜ້າ ໄປໄດ້ 41 ສ່ວນຮ້ອຍ ແຕ່ສະພາບ ຖນົນຫົນທາງ ຈ່ອງດຶງ ການຂົ້ນສົ່ງ ວັສດຸອຸປກອນ ເຮັດໃຫ້ ວຽກງານ ຊັກຊ້າ.

ເຕັມຫນ້າ