ປະຈຳວັນ

ທ່ານ ໄບຣ່ ອັ້ນ ໄອ່ເລີ້, Brian Eyler, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການເອເຊັຽອາຄະເນ ຈາກສະຖາບັນສະຕິມສັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ, ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ

ເຂື່ອນເປັນອັນຕະຣາຍ ຕໍ່ ລາວ: ນັກຊ່ຽວຊານ

ນັກຊ່ຽວຊານ ດ້ານແມ່ນ້ຳຂອງ ກ່າວວ່າ ເຂື່ອນ ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ໃນສາຍນ້ຳ ສາຂາ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນອັນຕະຣາຍ ຕໍ່ ປະເທສລາວ.

ເຕັມຫນ້າ