ປະຈຳວັນ

ຊາວບ້ານ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ ຢູ່ເມືອງອະນຸວົງ: ຄວາມເຫັນ

ອະດີດເຈົ້າແຂວງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ລະເມີດສັນຍາ ການລົງທຶນ ກິຈການສວນພູຄຳ, ຜົລຜລິດ ການກະເສຕລາວ ຂາຍບໍ່ອອກ ຍ້ອນການນຳເຂົ້າ ພືດ-ຜັກ ຈາກໄທຍ ແລະ ຈີນ, ຊາວບ້ານ ບໍ່ເຫັນພ້ອມ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ ຢູ່ເມືອງອະນຸວົງ.