ປະຈຳວັນ

ສັນຍາລັກ ແຂວງສາລະວັນ

ຊາວບ້ານຖືກຂັງເຣື້ອງດິນ ເສັຽຊີວິດ ໃນຄຸກ

ຊາວບ້ານ ບ້ານດ່ານໃຫຍ່ ແຂວງສາລະວັນ 2 ຄົນ ທີ່ຖືກຂັງຄຸກ ມາແຕ່ ປີ 2011 ຍ້ອນຮ້ອງຂໍ ຄວາມເປັນທັມ ເຣື້ອງທີ່ດິນ ເສັຽຊີວິດ ໃນຄຸກແລ້ວ 1 ຄົນ.

ເຕັມຫນ້າ