ປະຈຳວັນ

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີໜອງນໍ້າທີ່ບໍ່ໄຫລ ແລະສົ່ງກິ່ນຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງ ຊຶ່ງບ່ອນທີ່ ຍຸງມັກໄຂ່ໃສ່

ໄຂ້ຍຸງລາຍເອົາໄປແລ້ວ 3 ຊີວິດ

ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ເສັຽຊີວິດ ຍ້ອນ ໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລ້ວ 3 ຄົນ.

ເຕັມຫນ້າ