ປະຈຳວັນ

ສະພາບຄວາມເສັຽຫາຍ ຈາກພັຍນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ ເມື່ອ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ

ຊາວບ້ານຕຽມຮັບມື ນ້ຳຖ້ວມ ດິນເຈື່ອນ

ປັດຈຸບັນ ຊາວບ້ານແກ້ງກອກ ເມືອງຈຳພອນ ແຂວງ ສວັນນະເຂດ ໄດ້ຕຽມເຮືອ ແລະ ແພ ເພື່ອຂົນຍ້າຍ ສິ່ງຂອງ ແລະ ສັດລ້ຽງ ຖ້າເກີດມີ ນ້ຳຖ້ວມ.

ເຕັມຫນ້າ