ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 50

ຣາຍການ ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 50 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ “ພະມ້າ ສ້າງສັມພັນທະໄມຕຣີ ກັບ ພຣະເຈົ້າສິຣິບຸນຍະສາຣ”

ເຕັມຫນ້າ