ປວັດສາດລາວ

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 33

ປວັດສາດລາວ ບົດທີ 33 ໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ເວົ້າເຖິງ ເຣື້ອງ “ພະມ້າ ຍົກທັພ ເຂົ້າຕີວຽງຈັນທນ໌ ຄັ້ງທີ່ 3 ສເນີໂດຍ: ວຽງໄຊ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງ

ເຕັມຫນ້າ