ວິຈັຍປວັດສາດລາວ ບົດທີ 74

ວິຈັຍປວັດສາດລາວ ບົດທີ 74, ໃນນີ້ ມີການຊີ້ແຈງ ຕໍ່ອີກບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນ 3 ອານາຈັກລາວ ແລະ ໃນບັນດາ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນ ມີການປ່ຽນ ຣາຊວົງ ໃນດາຍວຽດ.

ຄ້ອງບັ້ງສຳລິດ ສມັຍອ້າຍລາວ ເມືອງແຖນ (ໄຕຈ້ວງກຳລັງຕີກອງ) ໑໒໒ ກ່ອນ ຄ.ສ. (BC) - ໗໘ ຫຼັງ ຄ.ສ. (AD) ໃຊ້ຕີ ສັນຍານພັຍ ຕີເຂົ້າເສິກ. ຍັງໃຊ້ ຕີສົ່ງວິນຍານ ທະຫານແຖນ ທີ່ລົ້ມຕາຍ ໃນສນາມຣົບ. ຄ້ອງນີ້ ມີວິນຍານ ຕາມຊາວແຖນ ເຊື່ອຖືກັນ. ໄຕຈ້ວງ ຍັງເຊື່ອຖືກັນ ຢູ່.

ວິຈັຍປວັດສາດລາວ ບົດທີ 74, ໃນນີ້ມີການຊີ້ແຈງ ຕໍ່ອີກບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນ 3 ອານາຈັກລາວ ແລະ ໃນບັນດາ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນ ມີການປ່ຽນ ຣາຊວົງ ໃນດາຍວຽດ. ກ່ອນນີ້ ຣາຊວົງ “ແຕເຊີນ” ກໍບໍ່ໄດ້ລົດລະ ໃນການຍາດຊີງເອົາ ຫຼາຍຫົວເມືອງ ໃນລ້ານຊ້າງ ຕລອດ ໄລຍະ 27 ປີ ແຫ່ງຄວາມຄົງຢູ່ ຂອງຣາຊວົງ ດັ່ງກ່າວ. ຄົ້ນຄວ້າຕື່ມ ແລະ ວິຈັຍ ໂດຍ: ນາລິນ.  ສເນີ ໂດຍ: ຈເຣີນສຸຂ.