ພາສາລາວ

ພຍັນຊນະລາວ ພາສາລາວ ຮັກສາໄວ້ ໃຫ້ ອະນຸຊົນ ລຸ້ນຫລັງ

ພາສາລາວໃນຣະບອບ ໃໝ່-3

ເຊີນທ່ານ ຮັບຟັງ ບົດສລູບ ປວັດ ຄວາມເປັນມາ ຂອງ ພາສາລາວ ແລະ ການ ປະຕິຮູບ ໃນລະຍະ ກ່ອນ ແລະຫລັງ ປີ 1975, ຊຶ່ງ ເປັນຕອນ ສຸດທ້າຍ.

ເຕັມຫນ້າ