ມະຫາວິທຍາລັຍ ແຫ່ງຊາດ ສປປລາວ

ການຊື້ຈ້າງເຂົ້າຮຽນ ຢູ່ ລາວ

ຍັງມີການ ຊື້ຈ້າງ ເຂົ້າຮຽນ ໃນສະຖາບັນ ຣະດັບສູງ ຫຼາຍຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ.

ເຕັມຫນ້າ