ໂຄງການເຂື່ອນ

ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນເຂດປາກແບງ

ເຂື່ອນປາກແບງຕ້ອງລໍຖ້າ ການສຶກສາ ຜົນກະທົບ

ຣັຖບານ ສປປລາວ ຍັງບໍ່ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ໂຄງການ ສ້າງ ເຂື່ອນປາກແບງ ເລີ້ມລົງມື ຕ້ອງລໍຖ້າ ການສຶກສາ ຜົນກະທົບ ໃຫ້ ສໍາເຣັດກ່ອນ.

ເຕັມຫນ້າ