ທາງຣົດໄຟຢຸດກໍ່ສ້າງ ສລອງ ປີໃໝ່ ຈີນ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢຸດຊົ່ວຄາວ ຍ້ອນຄົນງານຈີນ ກັບໄປ ສລອງບຸນປີ ໃໝ່ຈີນ