ໂຮງໝໍປະຈໍາ ແຂວງອັດຕະປື

ສຸຂອະນາມັຍ ແມ່ຍິງ ເດັກນ້ອຍ ມ.ສນາມໄຊ

ຫລາຍອົງການສາກົລ ໄປໃຫ້ຄວາມຮູ້ ດ້ານ ສຸຂອະນາມັຍ ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຢູ່ ເມືອງ ສນາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື.

ເຕັມຫນ້າ