ນາງໝໍ ສັກຢາປ້ອງກັນ ໄຂ້ຫມາກແດງ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ, ຫາກໃຜມີລູກມີຫລານ ຮີບພາກັນເອົາຂະເຈົ້າໄປສັກ ເພື່ອປ້ອງກັນໄວ້

ເດັກນ້ອຍຕິດໄຂ້ໝາກແດງ ຢູ່ ຂ.ອຸດົມໄຊ

ເດັກນ້ອຍ ຈໍານວນ 270 ຄົນ ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕິດເຊື້ອພຍາດ ໄຂ້ໝາກແດງ.

ເຕັມຫນ້າ