ຕລາດສົດ ໃນແຂວງພາກເໜືອ ຂອງລາວ

ສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນ ພືດຜັກ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກວດພົບ ສານເຄມີ ຕົກຄ້າງ ໃນພືດຜັກ ຢູ່ ຕລາດເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ເຕັມຫນ້າ