ຕລາດຜັກສົດ ໃນແຕ່ລະບ້ານ ໃນແຕ່ລະເມືອງ ຢູ່ລາວ

ສານພິດອັນຕລາຍຕົກຄ້າງ ໃນຜັກ

ທາງການກວດພົບ ສານພິດ ຕົກຄ້າງ ໃນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຢູ່ຕາມຕລາດ ແຂວງ ບໍຣິຄຳໄຊ.

ເຕັມຫນ້າ