ຜິ່ນ(ນາມສົມມຸດ)ຍິງສາວລາວ ອາຍຸ 21 ປີ ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດ ກັບຄືນຫາຄອບຄົວ ທີ່ເມືອງບາຈຽງຈະເຣີນສຸກ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈາກ ນາຍຈ້າງ ສຸດໂຫດ ໃນວັນທີ 10 ພຶສຈິກາ 2018

ຍິງສາວລາວ 21 ປີ ຄືນສູ່ ຄອບຄົວ

ຍິງສາວລາວ ອາຍຸ 21 ປີ ຊຶ່ງ ຖືກນາຍຈ້າງ ທໍາຮ້າຍ ຮ່າງກາຍ ຂນະທີ່ ເຮັດວຽກ ເປັນແມ່ບ້ານ ທີ່ ເມືອງດໍາເນີນສະດວກ ແຂວງຣາຊບູຣີ ຖືກຊ່ວຍ ກັບຄືນສູ່ ຄອບຄົວ ເມືອງບາຈຽງຈະເຣີນສຸກ ແຂວງຈໍາສັກ.

ເຕັມຫນ້າ