ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເພາະກິຈ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເຂົ້າກວດຄົ້ນ ຢາເສພຕິດ ໃນສວນຢາງພາຣາ ທີ່ຊຸກເຊືອງຝັງໄວ້ ຊຶ່ງເຊຶ່ອວ່າຄົນຈີນເປັນເຈົ້າຂອງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ນໍາຫານັກຄ້າ ຢາເສພຕິດ

ທາງການ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກຳລັງສືບສວນ ສອບສວນ ຫາຄົນຈີນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຢາເສພຕິດ ຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ຍຶດໄດ້ ຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ.

ເຕັມຫນ້າ