ດ່ານກວດຄົນ ເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລາວ ໂຄສະນາຕ້ານ ຄ້າມະນຸດ

ທາງການລາວ ໂຄສະນາ ປ້ອງກັນ ການຄ້າມະນຸດ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເວລາ ຄົນງານລາວ ກັບຄືນໄປ ເຮັດວຽກຢູ່ ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ.

ເຕັມຫນ້າ