ໄທຍ ຈັບກັນຊາໄປຈາກ ລາວ

ຕໍາຣວດ ເມືອງຫວ້ານໃຫຍ່ ແຂວງມຸກດາຫານ ຂອງໄທຍ ຍຶດກັນຊາ ທີ່ຖືກລັກຂົນ ຂ້າມ ແມ່ນໍ້າຂອງ ຈາກ ສປປລາວ.