ຢາເສພຕິດ

ຮູປຖ່າຍ ທົ່ງປູກຝິ່ນ ໂດຍ ຫ້ອງການ ອາຊຍາກັມ ແລະ ຢາເສບຕິດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNODC

ຊົນເຜົ່າພາກເໜືອຍັງລັກ ປູກຝິ່ນ

ຊາວຊົນເຜົ່າ ພາກເໜືອ ຍັງລັກປູກຝິ່ນ ຫລາຍຢູ່ ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະ ເຂດພູສູງ ຫ່າງໄກ ສອກຫລີກ.

ເຕັມຫນ້າ