ຢາເສພຕິດ

ທ້າວ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຖືກສານໄທ ຕັດສິນຈໍາຄຸກ ຕລອດຊີວິດ ໃນຂໍ້ຫາ ຄ້າຢາເສບຕິດ

ທ.ໄຊຊະນະ ຖືກຕັດສິນ ຈໍາຄຸກ ຕລອດຊີວິດ

ທ້າວ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ຖືກສານໄທ ຕັດສິນ ລົງໂທດ ຈໍາຄຸກ ຕລອດຊີວິດ ໃນຂໍ້ຫາ ຄ້າຢາເສບຕິດ ຂນະທີ່ ທະນາຍຄວາມ ຂອງ ໄຊຊະນະ ບອກວ່າ ຈະຍື່ນຂໍອຸທອນ.

ເຕັມຫນ້າ