ອົງການພັນທະມິດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໃນລາວ ທີ່ມີສູນກາງ ຢູ່ເຢັຽຣະມັນ ສ​ລອງ ຄົບຮອບ 10 ປີ ທີ່ກຸງປາຣີສ ປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໃນມື້ວັນທີ 12 ຕຸລາ 2019

ພັນທະມິດ ສລອງ 10 ປີ ການກໍ່ຕັ້ງ

ກອງປະຊຸມຫຼວງ ຂອງພັນທະມິດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ໃນລາວ ທີ່ມີສູນກາງ ຢູ່ເຢັຽຣະມັນ ສລຸບ ຢູ່ກຸງປາຣີສ໌ ວ່າ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ ສປປລາວ ບໍ່ໄດ້ເປັນ ສະມາຊິກ ໃນສະພາສິດທິມະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຍ້ອນຍັງຣະເມີດສິດ, ເສຣີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ເຕັມຫນ້າ