ຈົດໝາຍຈາກຜູ້ຟັງ

ອ່ານຈົດໝາຍ, ຄວາມ​ຄຶດ​ຄວາມ​ເຫັນ ຂອງທ່ານ ສູ່ກັນຟັງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ ທັສນະ, ແນວຄິດ ທີ່ສ້າງສັນ, ແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້ ສູ່ກັນຟັງ.

ຈ.ມ ຈາກຜູ້ຟັງ 06/01/19

ຮິບ​ໂຮມ ຄວາມ​ຄຶດ​ຄວາມ​ເຫັນ--ຄຳ​ແນະ​ນຳ, ຂໍ້​ສ​ເນີ, ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​, ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ, ຈຸດ​ບົກ​ຜ່ອງ ຂອງ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ, ການ​ເອົາ​ລັດ​ເອົາ​ປຽບ ແລະ ຄວາມ​ເຫລື່ອມ​ລ້ຳ ໃນ​ສັງ​ຄົມ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພາກ​ສ່ວ​ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ນຳ​ໄປ​ແກ້​ໄຂ…

ເຕັມຫນ້າ