ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການ ອອກກວດກາລາດຕະເວນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າສງວນ

ບ້ານນາແວ່ນຍັງຢູ່ໃນ ປ່າສງວນ

ທາງການລາວ ຈະຍ້າຍ ຊາວບ້ານນາແວ່ນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອອກຈາກ ປ່າສງວນ.

ເຕັມຫນ້າ