ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ເປັນຍ້ອນ ໂຄງສ້າງເຂື່ອນ ບໍ່ໄດ້ມາຕຖານ: ນັກວິຊາການເກົາຫລີ

ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ອາດສ້າງບໍ່ໄດ້ມາຕຖານ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ເພາະການສ້າງ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

ເຕັມຫນ້າ