ບົດວິເຄາະ

ຮູບຈາກໜ້າປົກ ຂອງປຶ້ມ ສຸດເສັ້ນທາງ ເລຂ 9 ສູນສັມມະນາ ລາວແດງ ຂຽນໂດຍ: ໂມທນາ ວິໄລສິດ

ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 (86)

ສາຣະຄະດີ ເຣື້ອງ ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 ຕອນທີ 86 ໃນມື້ນີ້ ຜູ້ຂຽນ ຈະໄດ້ກ່າວເຖິງ ການທາຣຸນ ແລະ ການຄາຕກັມ ພວກນັກໂທດ ສັມມະນາກອນ ພາຍໃນ ສູນດັດສ້າງ ບ້ານແກ້ງຄັນ.

ໂຮງງານເບັຽລາວແກ້ໄຂ ບັນຫາ ກິ່ນ

ທາງຣົດໄຟພາກເໜືອ ເລີ້ມແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ