ບົດວິເຄາະ

ຮູບຈາກໜ້າປົກ ຂອງປຶ້ມ ສຸດເສັ້ນທາງ ເລຂ 9 ສູນສັມມະນາ ລາວແດງ ຂຽນໂດຍ: ໂມທນາ ວິໄລສິດ

ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 (106)

ສາຣະຄະດີ ເຣື້ອງ ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 ຕອນທີ 106, ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເຣື້ອງ ການຫຼອກສັງຫານ ນັກໂທດ ສັມມະນາກອນ ແບບໃໝ່ ພາຍໃນຄຸກ ບ້ານແກ້ງຄັນ.

ໂຮງງານເບັຽລາວແກ້ໄຂ ບັນຫາ ກິ່ນ

ທາງຣົດໄຟພາກເໜືອ ເລີ້ມແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ