ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 (37)

ສາຣະຄະດີ ເຣື້ອງ ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 ຕອນທີ 37, ຈະໄດ້ເລົ່າເຖິງ ການຊ່າວນາປີ ຂອງນັກໂທດ ສັມມະນາ ຢູ່ ”ບ້ານດົງ”.

ຮູບຈາກໜ້າປົກ ຂອງປຶ້ມ ສຸດເສັ້ນທາງ ເລຂ 9 ສູນສັມມະນາ ລາວແດງ ຂຽນໂດຍ: ໂມທນາ ວິໄລສິດ

ສາຣະຄະດີ ເຣື້ອງ ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 ຕອນທີ 37, ຈະໄດ້ເລົ່າເຖິງ ການຊ່າວນາປີ ຂອງນັກໂທດ ສັມມະນາ ຢູ່ ”ບ້ານດົງ”.