ສາງເກັບອຸປກອນການກໍ່ສ້າງ ທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນ ເສັ້ນທາງຍຸທສາດ ທີ່ສໍາຄັນຂອງຈີນ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ໄປຮອດ ປະເທດ ສິງກະໂປ

ຈີນ ຈະຫຼຸດຄ່າລາງຣົດໄຟ ໃຫ້ ມາເລເຊັຽ

ຈີນ, ສເນີຫລຸດ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນໂຄງການ ຣົດໄຟ ມາເລເຊັຽ-ຈີນ, ລົງ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫລັງຈາກ ຣັຖບານ ມາເລເຊັຽ ຕັດສິນໃຈ ຍົກເລີກ ໂຄງການຣົດໄຟ ກັບ ຈີນ.

ເຕັມຫນ້າ