ປະທານວຽນອາຊຽນຂອງ ລາວ

ການ ປະຕິບັດ ສິດທິ ມະນຸດ ຢູ່ລາວ ໃນ ຣະຍະ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນ ປະທານວຽນ ອາຊຽນ ແລະ ມີຄນະນຳ ພັກ-ຣັຖ ຊຸດໃໝ່ ນິ້ ນັກວິເຄາະ ການເມືອງ ລາວ ເຫັນວ່າ ຜູ້ນໍາລາວ ຈະຣະວັງ ຂຶ້ນຕື່ມ.

ສປປລາວ

ການ ປະຕິບັດ ສິດທິ ມະນຸດ ຢູ່ລາວ ໃນຣະຍະ ທີ່ ສປປລາວ ຈະເປັນ ປະທານວຽນ ຂອງ ອາຊຽນ ແລະພາຍໃຕ້ ການນຳພາ ຂອງ ຄນະນໍາ ພັກ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຊຸດໃໝ່, ຕາມ ຄໍາເຫັນ ຂອງ ນັກວິເຄາະ ອາວຸໂສ ຂອງໄທ ກ່ຽວກັບ ການເມືອງ ລາວ ແລ້ວ ແມ່ນວ່າ ຍັງ ຈະບໍ່ມີຫຍັງ ປ່ຽນແປງ ໄປຈາກເດີມ, ແຕ່ຈະມີ ຄວາມຣະມັດ ຣະວັງ ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການ ທີ່ຈະເຮັດ ໃນສິ່ງທີ່ ອາຈສ່ຽງ ຮຸນແຮງ ຕໍ່ພາບພົດ ອັນບໍ່ດີ ຂອງຕົນ ຕໍ່ ປະຊາຊົນ ລາວ ແລະ ຊາວໂລກ. ແລະ ກໍແນ່ນອນ ທາງການລາວ ຕ້ອງໄດ້ ຕອບຄຳຖາມ ໃນຫຼາຍ ບັນຫາ ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ, ອາຊຽນ ບວກ 3 ແລະ ໃນກອງປະຊຸມ ສາກົນອື່ນໆ ຊຶ່ງຜູ້ນໍາລາວ ພຍາຍາມ ຫລີກລ້ຽງ. (ເຊີນທ່ານ ຮັບຟັງ ບົດຄວາມຕໍ່ໄປ)