ສະ​ພາບ​ເດັກ​ນ້ອຍ ຂາດ​ສານ​ອາ​ຫານ ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອ (ເດືອນ​ເມ​ສາ ປີ 2019)

ເດັກນ້ອຍ 8,800 ຄົນ ຍັງຂາດ ສານອາຫານ: ສວັນນະເຂດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຂວງສວັນນະເຂດ ເວົ້າວ່າ ໃນ 7 ເດືອນ ຜ່ານມາ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຫລຸດ 5 ປີ ຢູ່ແຂວງນີ້ ຂາດສານອາຫານ ເກືອບ 9,000 ຄົນ ຍ້ອນການຊ່ອຍເຫຼືອ ບໍ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຣັຖບານ ຂາດງົບປະມານ.

ເຕັມຫນ້າ