ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 09/25/17

ເມື່ອໝົດ ລະດູການ ເກັບກ່ຽວເຂົ້າ ແລ້ວ ແມ່ຍິງ ຊາວເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສ່ວນຫຼາຍ ກໍພາກັນ ປູກຜັກ ແລະ ຕົ້ມເຫຼົ້າຂາຍ ເພື່ອສ້າງຣາຍໄດ້ ໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ຍັງມີ ອາຊີພ ຕໍ່າຫູກ ນຳອີກ.

ທັມມະຊາດ ຄວາມງາມ ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເມື່ອໝົດ ລະດູການ ເກັບກ່ຽວເຂົ້າ ແລ້ວ ແມ່ຍິງ ຊາວເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສ່ວນຫຼາຍ ກໍພາກັນ ປູກຜັກ ແລະ ຕົ້ມເຫຼົ້າຂາຍ ເພື່ອສ້າງຣາຍໄດ້ ໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ຍັງມີ ອາຊີພ ຕໍ່າຫູກ ນຳອີກ.

ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນແຂວງນຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມງົດງາມ ໂດຍ ທັມມະຊາດ ແລະ ມີສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼາຍບ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທົ່ງໄຫຫີນ ທັງສາມແຫ່ງ, ບໍ່ນໍ້າອຸ່ນ ເມືອງຄຳ, ຖໍ້າປິວ ເມືອງຄຳ ແລະຍັງມີ ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວ ອີກແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທສ ພາກັນໄປຢ້ຽມຊົມ. ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ມີການ ສັມພາດ ຊາວເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ  2 ທ່ານ ກ່ຽວກັບ ອາຊີບ ທີ່ສ້າງ ຣາຍໄດ້ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ຂອງພວກເພິ່ນ. ເຊີນທ່ານຮັບຟັງ ຈາກ ເອື້ອຍ ແພງສີ ແລະ ປ້າ ບຸນມາ ໄດ້ເລີິຍ.