ສິລປິນລາວ ສະແດງ ທີ່ 7 ສີຄອນເສີຣທ໌ (2)

ສິລປິນ 5 ວົງຈາກ ຄ້າຍເພງ ອິນດີ ຣີຄອຣທ໌ ໄປສະແດງ ຄອນເສີຣທ໌ ທີ່ 7 ສີຄອນເສີຣທ໌ ປະເທດໄທຍ, ຮວມ​ທັງ ວົງ Cells, LOG, Temple guys, Modern Dance and Idolz.