ການສໍ້ຣາສບັງຫລວງ ໃນລາວເບົາບາງລົງ

ສປປລາວ ຕົກຢູ່ໃນ ອັນດັບທີ 154 ໃນຈຳນວນ 178 ປະເທດ ທີ່ມີ ການສໍ້ຣາສບັງຫລວງ ລາຍໃຫຍ່ໃນໂລກ ດີກວ່າປີທີ່ ຜ່ານມາເລັກນ້ອຍ ຈາກບົດລາຍງານ ປະຈຳປີ 2010 ຂອງອົງການ ໂປ່ງໃສ ສາກົນ ທີ່ພີມ ອອກເຜີຍແພ່ ໃນອາທີດນີ້.