ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 ຕອນທີ 113

ຣາຍການ ສາຣະຄະດີ ປະຈຳ ສັປດາ ເຣື້ອງ ”ສຸດສາຍທາງເລຂ 9” ຕອນຈົບ ຊຶ່ງທ່ານ ຈະໄດ້ ຟັງ: ການຕິດຕັ້ງ ເສົາອິ້ວອອຍ ການໂຕນໜີ ຂອງ ນັກໂທດ ເພດສາມ ແລະ ການບັງຂັບ ໃຫ້ຜລິດ ກອງຊຸມ ແກ່ສູນ ກັກຂັງ ”ບ້ານແກ້ງຂັນ”. ສເນີໂດຍ: ໂມທະນາ