ຂ້ານ້ອຍ ພາກ 22

ສາຣະຄະດີ ເຣື່ອງ ”ຂ້ານ້ອຍ" (I Little Slave) ພາຄ 22 ສເນີໂດຍ : ດຣ. ບຸນສັງ ຄຳແກ້ວ