ຢາເສພຕິດ

ການຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ ໃນລາວ

ທາງການລາວວ່າ ຢາເສບຕິດ ໃນລາວ ຈະບໍ່ໝົດໄປໄດ້ງ່າຍໆ ເພາະລາວ ເປັນທາງຜ່ານ ຂອງການຂົນສົ່ງ ເຄື່ອນຍ້າຍ.

ເຕັມຫນ້າ