ເສຖກິດ

ເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 2 ທີ່ນໍາລາຍໄດ້ ເຂົ້າຊ່ວຍເສຖກິດ ຂອງສປປລາວ

ເສຖກິຈລາວຈະດີຂຶ້ນ

ທາງທະນາຄາຣ ພັທນາເອເຊັຽ ວ່າ ເສຖກິຈ ໃນລາວ ມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະເພີ່ມທະວີ ຂຶ້ນເຖິງ 7.4% ໃນປີ 2010 ນີ້.

ເຕັມຫນ້າ