ເສຖກິຈລາວຈະດີຂຶ້ນ

ທາງທະນາຄາຣ ພັທນາເອເຊັຽ ວ່າ ເສຖກິຈ ໃນລາວ ມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະເພີ່ມທະວີ ຂຶ້ນເຖິງ 7.4% ໃນປີ 2010 ນີ້.

ເຕັມຫນ້າ