ການພົວພັນ ຕ່າງປະເທດ

ກໍາພູຊາວຽດນາມບໍ່ເຊັນ ຕ້ານລະເບີດລູກຫວ່ານ

ກໍາພູຊາ ແລະ ວຽດນາມ ມີຄວາມເຫັນ ແຕກຕ່າງ ກັບລາວ ກ່ຽວກັບການ ຕ້ານລະເບີດ ລູກຫວ່ານ.

ເຕັມຫນ້າ