ທິມເຍົາວະຊົນລາວ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ

ທິມເຕະບານ ເຍົາວະຊົນ ລາວ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ໄດ້ຣັບ ລາງວັນ ໄຊຊະນະ ຣະດັບ ສໍາຄັນຂອງໂລກ.