ຂ່າວລາວຮອບດ້ານ

ທຸຣະກິດຂອງວຽດນາມ ທໍາລາຍສີ່ງແວດລ້ອມ

ສະພາບແວດລ້ອມ ຢູ່ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຮັບຄວາມ ເສັຽຫາຍ ຈາກ ທຸຣະກິດ ການລົງທຶນ ຂອງ ວຽດນາມ.

ເຕັມຫນ້າ