ວີດີໂອ

ຊາວລາວຕ່າງແຂວງກັບ ພູມລໍາເນົາ ສລອງ ປີໃໝ່

2018-04-17

ຊາວລາວ ທົ່ວປະເທສ ສ່ວນຫລາຍ ກັບຄືນສູ່ ພູມລໍາເນົາ ເພື່ອ ສລອງ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຕາມປະເພນີ ຊຶ່ງ ແຕ່ລະຄົນ ໄດ້ເຂົ້າມາ ປະກອບອາຊີບ ໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ສົ່ງລ້ຽງຄອບຄົວ ຢູ່ທາງບ້ານ.