ວີດີໂອ

ການກໍ່ສ້າງທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

2018-06-29

ການກໍ່ສ້າງ ທາງຣົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກໍາລັງດໍາເນີນໄປ ຢ່າງເລັ່ງລັດ ແຕ່ຊາວບ້ານ ສ່ວນຫລາຍ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະໄດ້ຍ້າຍ ໄປຢູ່ໃສ ຄ່າຊົດເຊີຍ ຈະໄດ້ເທົ່າໃດ...