ວີດີໂອ

ນັກລົງທຶນຈີນ ເຂົ້າມາສຳປະທານດິນ ເມື່ອງທ່າແຂກ ເພື່ອທຸລະກິດ

2024-06-21

ນັກລົງທຶນຈີນ ເລິ່ມມາເຊົ່າດິນແຄມນ້ຳຂອງ ເມືອງທ່າແຂກ ເພື່ອເຮັດເປັນແຫຼ່ງລວມຄວາມບັນເທີງ, ແມ່ນແຕ່ທີ່ດິນຂອງລັດ ທີ່ຕິດກັບພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ແລະໃກ້ກັບໂຮງໝໍທ່າແຂກ ຈີນກໍສຳປະທານໄປແລ້ວ.