ວີດີໂອ

ລາວ ມີແຫຼ່ງກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ຂ້າມຊາດສຳຄັນ ໃນພາກພື້ນ

2024-06-12

ສະຖາບັນ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແຫ່ງສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ຫຼື United States Institute of Peace (USIP) ເປີດເຜີຍບົດລາຍງານວ່າ ເຄືອຂ່າຍອາດຊະຍາກຳ ແລະ ການຕົວະຕົ້ມ ທາງອອນລາຍນ໌ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຈີນ ແລະ ມີສູນກາງສຳຄັນ ຢູ່ປະເທດມຽນມ້າ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ.