ວີດີໂອ

ກອງປະຊຸມສະຖານະການ ສິດທິມະນຸດທົ່ວໂລກ ປະຈຳປີ 2024

2024-05-02

ອົງການ AMNESTY INTERNATIONAL ເປີດເຜີຍບົດວິເຄາະວ່າ ໃນຮອບປີຜ່ານມາ, ມີນັກສິດທິມະນຸດຊາວລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຖືກຄຸກຄາມ ແລະ ຖືກຄວບຄຸມໂຕ ໂດຍພະລະການ, ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫາຍສາບສູນ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ການດຳເນີນຄະດີແບບເປັນທຳ ແລະ ຖືກຄາດຕະກຳ ຈາກການອອກມາວິພາກວິຈານ ການບໍລິຫານປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ກ່ຽວກັບບັນຫາເສດຖະກິດ-ການເງິນພາຍໃນປະເທດ.