ວີດີໂອ

ສະພາບນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຂາດແຄນ ຍັງແກ່ຍາວ

2022-06-15

ເປັນເວລາເກືອບ 2 ເດືອນແລ້ວ ທີ່ຊາວລາວໃນທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາ ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງຂາດແຄນ ແລະ ທັງລາຄາແພງ. ແຕ່ລະມື້, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປຕໍ່ແຖວ ຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ຢ່າງຍາວຢຽດ ເປັນເວລາດົນ ແລະ ບາງບ່ອນ ເຖິງຂັ້ນຕ້ອງຕໍ່ແຖວ ເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເປັນອັນຢູ່ອັນກິນ ເນື່ອງຈາກຕ້ອງໄປຕໍ່ແຖວ ຊື້ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ ເພາະເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ໃນການເດີນທາງໄປວຽກ ແລະ ໃຊ້ວຽກງານຕ່າງໆ