ວີດີໂອ

ດິນຕາຝັ່ງແຄມນ້ຳຂອງເຈື່ອ ເປັນບັນຫາ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍ

2023-11-21

ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍເມືອງ ທີ່ຢູ່ແຄມນ້ຳຂອງ ກຳລັງປະເຊີນກັບປັນຫາ ຕາຝັ່ງເຊາະເຈື່ອນແບບຮ້າຍແຮງ ນຶ່ງໃນນັ້ນ ຄືເມືອງປາກຊັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ທາງການ ໄດ້ຮັບຮູ້ປັນຫາດັງກ່າວແລ້ວກໍຕາມ ແລະ ພະຍາມສ້າງກັນເຈື່ອນ, ແຕ່ຍ້ອນງົບປະມານ ບໍ່ພຽງພໍ ຈຶງແກ້ປັນຫາໄດ້ແຕ່ບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ.

ເບິ່ງຫລາຍທີ່ສຸດ