ວີດີໂອ

ຊາວໄທ 8 ແຂວງ ລຸ່ມນ້ຳຂອງ ຍື່ນໜັງສື ຕໍ່ສານ

2019-07-26

ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ 8 ແຂວງ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຍື່ນໜັງສືຕໍ່ສານປົກຄອງໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ ສານ ສັ່ງໂຈະ ການຊື້ໄຟຟ້າ ຈາກ ເຂື່ອນ ໄຊຍະບູຣີ