ວີດີໂອ

ຄົນຂັບລົດສາມລໍ້ ມາແລນລົດຮັບຜູ້ໂດຍສານ ໃນຍຸກເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ

2024-06-20

ບັນຫາເສດຖະກິດໃນ ລາວກະທົບທຸກສາຂາອາຊີບ ລວມເຖິງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຂະນະທີ່ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກແຂວງອື່ນໆຂອງລາວ ທີ່ຜູ້ທຳມາຫາກິນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມອົດທົນ ແລະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ຢູ່ລອດໃນສະພາວະເສດຖະກິດປັ່ນປ່ວນ, ສິນຄ້າລາຄາແພງ, ຄ່າເງິນກີບຕົກ ຢ່າງໜ້າໃຈຫາຍ.