ວີດີໂອ

ສະຫະຣັຖ ສລອງວັນ ນັກຣົບເກົ່າ

2022-11-14

ການສເລີມສລອງ ວັນນັກຣົບເກົ່າ ຫຼື Veterans Day ຂອງສະຫະຣັຖ ອາເມຣິກາ ທີ່ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນຄົບຮອບ ການສິ້ນສຸດລົງ ຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 1 ໃນວັນທີ 11 ພຶຶສຈິກາ; ເພື່ອເປັນກຽດແກ່ ນັກຣົບເກົ່າ ແລະ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກສົງຄາມ ທັງຫມົດ ເຊິ່ງໄດ້ປ່ຽນມາຈາກ ວັນຢຸດຍິງ ໃນປີ 1954.