ວີດີໂອ

ຕຳຣວດຈັບ ຄອນປະສົງ ໃຫຍ່ກ່ວາ ໄຊຊະນະ

2017-02-15

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳຣວດລາວ ຈັບຕົວ ທ້າວ ຄອນປະສົງ ພໍ່ຄ້າ ຢາເສບຕິດ ໃຫຍ່ ກວ່າ ທ້າວ ໄຊຊະນະ