ວີດີໂອ

ການຄ້າສັດປ່າຢູ່ລາວເພີ້ມຂື້ນ

2016-09-28

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທາງການລາວ ແລະ ອົງການ ສັດປ່າ ຢືນຢັນວ່າ ການຄ້າ ສັດປ່າ ຍັງເພີ້ມຂຶ້ນ ເລື່ອຍໆ ຢູ່ ສປປລາວ.