ວີດີໂອ

ຊາວໄທຍແຄມນ້ຳຂອງ ເຣີ່ມຫາວິທີຄຸ້ມຄອງປາ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ໃກ້ສູນພັນ

2023-10-13

ຊາວໄທຍອີສານ ລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ເຂດບ້ານມ່ວງ ເມືອງສັງຄົມ ແຂວງໜອງຄາຍ ເຊິ່ງອາໄສ ຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ຳຂອງ ກົງກັນຂ້າມ ກັບບ້ານຄົກແຫ້ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອຕັ້ງເຂດ ວັງສງວນ ພັນປານ້ຳຂອງ ກ່ອນທີ່ປານ້ຳຂອງ ຈະດັບສູນໄປ.